preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 2. 2010.

Ukupno: 236746
Ovaj mjesec: 293
Ovaj tjedan: 99
Danas: 26

Odluka o raspisivanju natječaja 16.10.2019

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 11.10.2019. Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac dana 16.10.2019. raspisuje   

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

1.Nastavnik/ica ekonomskih stručnih predmeta  –1 izvršitelj/ica na neodređeno  nepuno  radno vrijeme od 16 nastavnih sati tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena(16/29)

 

2.Nastavnik/ica informatike i računalstva –1 izvršitelj/ica na određeno  nepuno  radno vrijeme od 4 nastavna sata tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (4/10), do prestanka korištenja prava radnika na  rad s polovicom punog radnog vremena

 

3.Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture -1 izvršitelj/ica na neodređeno  nepuno  radno vrijeme od 3 nastavna sata tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (3/6)


Uvjeti za radna mjesta su:

Uvjeti:

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete  sukladno članku 105. i članku  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu na natječaj  potrebno je  priložiti:

- životopis,

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu  odnosno dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da nije  pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u  smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana natječaja).

-elektronički zapis o stažu osiguranja (ne starije od dana natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Odabrani  kandidat prije sklapanja ugovora  o radu  dužan je predočiti izvornike, odnosno ovjerene preslike isprava,  a ugovor o radu će se sklopiti uz uvjet probnog roka.

Kandidat  koji ostvaruje  pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo  prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“121/17) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj dužan je  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te  dostaviti dokaze iz st.1.članka 103. a koji su dostupni na  poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U prijavi za natječaj kandidati navode osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, a prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba  koja podnese pravodobnu  i  potpunu  prijavu  te  koja  ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Potpunom prijavom  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Natječaj traje od 16.10.2019. do 24.10.2019.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca  - naznaka predmeta za koji se kandidat/kinja prijavljuje)“

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br 2016/679 i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih  osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

 

Povjerenstvo će obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja  i koji su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu  sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u terminu: 29.10.2019. u 9:00 sati. 

 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Rezultati natječaja objavit će se  na web stranici škole u roku od  8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 21. Pravilnika.

 

 

Klasa: 112-01/19-01/29

Urbroj:2198-1-72-01-19-04

 

 

Obrovac,16.10.2019.

 

Ravnatelj:
Jurica Ćurko,prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 16. 10. 2019.


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Korisni linkovi
IZDVOJENI LINKOVI
 • BESPLATNE knjige
 • NCVVO
 • MZOŠ
 • CARNet
 • AZOO
 • ASO
 • Hrvatski jezični por...

OBRAZOVNI PORTALI

DRŽAVNA MATURA

MEDIJI / PORTALI

NASTAVNI PREDMETI
 • FIZIKA

preskoči na navigaciju